BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGUYỄN TẤT THÀNH

TRUYỀN HÌNH TRỰC TIẾP LỄ TỐT NGHIỆP NĂM 2016

 

-       Truyền hình trực tiếp Lễ Tốt Nghiệp tháng 5 năm 2016 - Buổi sáng

-       Truyền hình trực tiếp Lễ Tốt Nghiệp tháng 5 năm 2016 - Buổi chiều